SEO Content appears the first in source code and on the very bottom of page. Its placement depends on Module.

1. Edit it in CMS "SEO Content" Content Area on normal CMS pages.

2. E-commerce categories have it in "SEO ("SEO Content")" section.

3. E-commerce Product is editable in "SEO Data (Content)" section.

There is default image that is in /styles/responsive/c/ folder. If you want to replace it with another default image, just upload image with "caption-sub.jpg" name to the folder. Size should be 1920 x 320px

You can use Caption Image field in CMS to replace it on specific pages.

Or upload Category Image on E-Commerce pages.

1. CMS - "Header" field

2. Ecommerce Category - category name

3. Ecommerce Product - product name

4. Blog list - blog name

5. Blog post - post name

6. News/Events item - news/events name

Subtitle

Blog and News/Events module also contain subtitle that is pushed automatically from modules

Příloha zkušebního řádu

Při posuzování psa rozhodčí pozoruje, jak chodí pes u nohy, jak je klidný na stanovišti, jak používá nos, jak umí hledat, jaký má marking, jak aport uchopí, přinese a předá, jak je ovladatelný a jak spolupracuje s vůdcem. Na hodnocení mají vliv i vrozené vlastnosti.


Třída Newcomers (E)

Základy poslušnosti


Pes musí prokázat, že je klidný, reaguje na povely vůdce (povelová technika není určena, každý vůdce používá vlastní povely) a i bez vodítka chodí korektně vedle nohy vůdce. Cílem je ověřit, že pes je schopen doprovázet svého vůdce, aniž by ho omezoval v pohybu a pozornosti i v situaci, kdy je rušen přirozenými vlivy okolí (simulováno odhazováním dummy, pro něž pes není poslán). Psi mohou být zkoušeni i ve dvojicích - nejedná se o klasické ploužení, tj. walk up.


Marking


Pes musí prokázat, že je pozorný, soustředěný, schopný zapamatovat si místo dopadu odhozeného aportu tím, že aport na povel rychle nalezne a korektně přinese. Vůdce může vyslat psa až na pokyn rozhodčího, do té doby pes stojí / sedí nebo jde vedle nohy vůdce. Při markingu může být rovněž vyžadováno překonání terénní překážky - cesty, terénního přechodu, křoví atd.


Marking - voda


Po výstřelu je aport vhozen do vody nebo na protější břeh. Pes musí prokázat, že umí korektně plavat. Doplave k aportu, uchopí jej, a co nejpřímější cestou plave zpět. Na břehu pak předá aport do ruky vůdce. Provedení a hodnocení je stejné jako u markingu na suchu.


Dvojitý marking


Pes si musí zapamatovat dvě místa, kam byl aport odhozen. Pořadí pro přinesení určí rozhodčí. Používají se široké úhly až 180°.


Memory mark


Zde se zkouší paměť psa zapamatovat si místo dopadu aportu. Aport je odhozen jako při markingu, vůdce však po odhození aportu přejde se psem na jiné místo a vyšle jej až po určité době. Je možná obměna, kdy při návratu z markingu, aniž by to pes viděl, je na totéž místo odhozen další aport. Po odevzdání prvního aportu je pes vyslán pro druhý.


Dohledávka


Ve vhodném prostoru je pohozeno několik aportů, vůdce psa ani pes nesmí odhození aportů vidět. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa k dohledávání aportů. Rozhodčí stanoví hranici prostoru, podél které se může vůdce při práci pohybovat. Rozhodčí stanoví, kolik aportů musí pes přinést.


V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 40 m.


Třída Beginners (L)


Zde mohou být přezkoušeny všechny disciplíny z třídy Newcomers a dále následující typy úloh. Od této třídy je již možno zařazovat do úloh i rušivé momenty. V této třídě je poprvé zkoušen i jednoduchý handling převážně na krátkou vzdálenost, tj. způsob navádění psa do prostoru, kde je aport, v případě, kdy pes odhození neviděl, ale vůdci je místo, kde aport leží, rozhodčím popsáno.


Poloblind


Aport je odhozen nebo položen tak, aby to vůdce ani pes neviděli. Rozhodčí vůdci vysvětlí, kde je aport a vůdce pak musí psa do tohoto prostoru navést za použití akustických (hlas, tón píšťalky) a vizuálních (navádění rukou, směrování rukou) povelů, přičemž sám musí zůstat na místě, odkud byl vyzván k vypuštění psa. V této třídě při poloblindu pomocník směrem k místu, kde dummy leží, vystřelí. Vzdálenost střelce od položeného dummy by neměla být větší než 35 m.


Společný hon


Ploužení - walk up - zde se zkouší klid ve spojení s aportováním. Skupina vůdců se psy postupuje v jedné linii terénem. Po výstřelu je odhozen aport a všichni vůdci se psy zůstanou stát. Na pokyn rozhodčího vyšle vyzvaný vůdce svého psa ke hledání aportu. V průběhu tohoto hledání musí ostatní psi zůstat v naprostém klidu vedle nohy svého vůdce. Postupně jsou vyzkoušeni všichni psi.


V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 60 m.


Třída Novice (M)


Zde mohou být přezkoušeny všechny disciplíny z tříd Newcomers a Beginners a dále následující typy úloh. Možné jsou samozřejmě jakékoliv kombinace úloh.


Vícenásobný marking


Zde je zkoušena schopnost psa zapamatovat si více míst dopadu aportu. Pes pracuje až na pokyn rozhodčího a aporty přináší v pořadí stanoveném rozhodčím.


Blind


Aport je odhozen nebo položen tak, aby to vůdce ani pes neviděli. Rozhodčí vůdci vysvětlí, kde je aport a vůdce pak musí psa do tohoto prostoru navést za použití akustických (hlas, tón píšťalky) a vizuálních (navádění rukou, směrování rukou) povelů, přičemž sám musí zůstat na místě, odkud byl vyzván k vypuštění psa. Místo dopadu dummy nemusí být označeno výstřelem.


Společný hon


Představená leč - Drive - psi s vůdci stojí na okraji leče. Pomocníci a honci s lomozem natlačují leč na linii vůdců se psy. Střelená zvěř je zde nahrazena házenými dummy. Psi musí celé dění v klidu pozorovat a zapamatovat si místa dopadů dummy. Po skončení leče jsou psi vysíláni, aby dummy posbírali. Psi mohou být vysíláni rovněž pro blindy položené na jiných místech, než kde leč proběhla. Pak leč plní pouze funkci rušivého momentu. Psi mohou pracovat jednotlivě, nebo společně. Dummy, které dopadnou do bezprostřední blízkosti psů, seberou pomocníci.


V této třídě by pracovní vzdálenost mezi psem a aportem neměla přesáhnout 80-100 m.


Třída Open (S)


V této nejvyšší třídě je možno provádět kteroukoliv z disciplín stanovených pro třídy předcházející. Není omezen výběr disciplín, vzdálenost, na kterou psi pracují, by neměla přesáhnout 150 m.

Newsletter

Subscribe to the Retriever Sport CZ mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and other discount information.

http://www.addthis.com/

login: f814786@mvrht.com

password: ****

Here you can edit icons that appear on Share block on the right.