SEO Content appears the first in source code and on the very bottom of page. Its placement depends on Module.

1. Edit it in CMS "SEO Content" Content Area on normal CMS pages.

2. E-commerce categories have it in "SEO ("SEO Content")" section.

3. E-commerce Product is editable in "SEO Data (Content)" section.

There is default image that is in /styles/responsive/c/ folder. If you want to replace it with another default image, just upload image with "caption-sub.jpg" name to the folder. Size should be 1920 x 320px

You can use Caption Image field in CMS to replace it on specific pages.

Or upload Category Image on E-Commerce pages.

1. CMS - "Header" field

2. Ecommerce Category - category name

3. Ecommerce Product - product name

4. Blog list - blog name

5. Blog post - post name

6. News/Events item - news/events name

Subtitle

Blog and News/Events module also contain subtitle that is pushed automatically from modules

Basic Disciplines of WT

WT probíhají ve volném terénu (pole, louka, les, voda).

Základní disciplíny jsou:

 • marking ,
 • memory marking,
 • dohledávka,
 • walk up
 • blind

Marking

Při markingu pes vidí hod dummy. Na pokyn rozhodčího vůdce vyšle psa. Úkolem psa je dummy co nejrychleji nalézt a nejkratší cestou přinést k vůdci a odevzdat. Marking může být buď jednoduchý (hození jednoho dummy) nebo double marking, kdy jsou, zpravidla dvěma házeči, odhozeny postupně dva dummy. Čím menší je úhel mezi odhozenými dummy, tím je úloha náročnější. Nejjednoduší úloha je s úhlem 180 stupňů. Pořadí pro přinesení dummy určuje rozhodčí.

Memory marking

I v tomto případě pes vidí hod dummy, ale před vysláním pro přinesení dojde buď ke změna místa vyslání, nebo pes nejdříve plní jinou část dané úlohy a pro hozený dummy je vyslán s časovým odsupem.

Podstatou je zapamatovat si místo dopadu a opět co nejrychleji dummy nalézt a přinést.
Nejjednoduší variantou tohoto cvičení je otočka o 360° na místě a vyslání pro dummy.

Dohledávka

Při dohledávce jsou dummy rozmístěny v předem daném prostoru tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Rozhodčí vůdci sdělí hranice prostoru. Pes je do prostoru vyslán s povelem pro hledání. Má nalézt a přinést předem daný počet dummy.
Walk up je cvičení při kterém je zkoušeno dva a více psů současně. Vůdci se psi jdou v řadě, psi jsou na volno (bez vodítka) u nohy vůdce. Společně postupují dopředu. Házeči na pokyn rozhodčího vystřelí, odhodí jeden nebo více markingů. Na pokyn rozhodčího je vyslán určený pes pro určité dummy. Ostatní psi musí zůstat v klidu a čekat, až na ně přijde řada a také si pamatovat místa dopadu dummy, které ještě nebyly přineseny. Během všech disciplín je rozhodčím také posuzována chůze u nohy, ovladatelnost psa.

Penalizuje se:

 • vybíhání pro dummy bez pokynu vůdce,
 • záměna dummy (pes přinese jiný, než pro který je vyslán)
 • nekorektní odevzdání dummy.

Blind

Je již náročnější disciplína. Při ní pes ani vůdce nevidí hod dummy, dummy je položeno pomocníkem v předem určeném místě.
Vůdci rozhodčí vysvětlí místo uložení dummy. V místě uložení dummy může být vystřeleno. Pes je vyslán směrem k místu, kde se dummy nachází a pomocí píšťalky nebo slovního pokynu je naveden do prostoru nálezu dummy.

Úlohy nejsou předem dané, existují pouze doporučení pro jednotlivé třídy ohledně jejich náročnosti.
Náročnost stoupá se vzdáleností dummy od zkoušeného týmu, s povrchem terénu a různými terénními překážkami
(křoví, potok, cesta, přechod pole -louka, louka -les).

Ve třídách E, L jsou úlohy založeny především na:

 • markingu,
 • memory markingu
 • dohledávce.

Ve třídě M a S jsou již zařazeny všechny disciplíny buď samostatně nebo v různě náročných kombinacích.

Rozhodčí úlohy staví vždy až na místě tak, aby se co nejvíce přibližovala situacím, které mohu nastat při skutečném lovu.
Pro diváky budou nejatraktivnější třídy M a S, kde jsou k vidění krásné výkony pejsků a také dobrá souhra týmu - vůdce a pes.

Newsletter

Subscribe to the Retriever Sport CZ mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and other discount information.

http://www.addthis.com/

login: f814786@mvrht.com

password: ****

Here you can edit icons that appear on Share block on the right.